بیمه اس او اس بیمه sos

بيمه شخص ثالث و حوادث راننده بیمه البرز

shakhs sales


بيمه شخص ثالث و حوادث راننده بیمه البرز بيمه اجباري شخص ثالث بیمه حوادث راننده بیمه شخص ثالث البرز بیمه البرز bime shakhs sales بیمه خودرو و ماشین تعهدات بيمه شخص ثالث

 رشد فزاينده پديده شهرنشيني و زندگي صنعتي در كنار نياز و تمايل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجايي ها، به رغم مزاياي بي شمار تبعات و مصائب پيچيده اي را به دنبال داشته است. ساليانه تعداد زيادي از هموطنان عزيز در حوادث و تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و تعداد زيادي نيز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از كارافتادگي به سختي زندگي مي گذرانند. بيمه به عنوان ضامن آرامش و تأمين امنيت خاطر مي تواند به كمك انسان ها شتافته و از تحميل هزينه هاي سرسام آور و غيرقابل جبران ناشي از مسئوليت جبران خسارات مادي بكاهد. اين شركت افتخار دارد در راستاي رسالت خود با ارائه پوشش هاي بيمه اي شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوي نياز و تقاضاي بيمه گذاران محترم باشد.

بيمه اجباري شخص ثالث

 

بر اساس قانون (اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب سال ۱۳۸۷)، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مكلّفد تا وسايل نقليه مذكور را در قبال خسارات بدني و مالي نزد يكي از شركت هاي بيمه، بيمه نمايند. اين بيمه هرگونه زيان يا خسارتي كه در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه بيمه شده به افراد ثالث وارد شود را جبران مي نمايد. طبق قانون مزبور حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه اعلامي در هرسال و در بخش خسارت مالي حداقل ۵/۲ درصد تعهدات بدني مي باشد. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه نامه اختياري تحصيل نمايد.
پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بیمه البرز
خطرات تحت پوشش در بيمه شخص ثالث
هرگونه سانحه اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي كه از محمولات وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي شود.

خسارت هاي قابل جبران :

۱- خسارت بدني:
شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مي باشد

۲- خسارت مالي:
خسارت مالي زيان هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.
پرداخت خسارت مالي تا ۵/۲ درصد مبلغ ريالي ديه اعلامي در ماههاي حرام منوط به رويت هم زمان خودروهاي مقصر و زيانديده، دارا بودن بيمه نامه هاي معتبر طرفين حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بيمه گر و قبول تقصير از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتي كه خسارت وارده بيش از مبلغ مذكور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامي انجام مي پذيرد.
ب:بيمه اجباري حوادث راننده
بيمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دائم اعم از كلي و جزئي راننده مسبب حادثه را جبران مي كند.
خطرات تحت پوشش در بيمه حوادث راننده
شامل هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محمولات آن از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار خواهد بود.

ملاحظات :
۱- پوشش اين بيمه نامه شامل راننده وسيله نقليه مسبب حادثه مي باشد اعم از اينكه راننده داخل يا خارج از وسيله نقليه باشد.
۲- پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه داراي گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه باشد و وقوع حادثه ناشي از مستي، يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان وي نباشد.
۳- مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از كار افتادگي اين بيمه نامه ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه است.
۴- چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تامين خسارتهاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه گر به ميزان غرامت دريافتي كاهش خواهد يافت.

تخفيفات :
در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي اعلام نشود، هنگام تمديد بيمه نامه شخص ثالث اجباري، مازاد اختياري و حوادث راننده تخفيف عدم خسارت ساليانه به شرح ذيل اعمال مي گردد: 
 

سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم و بيشتر

درصد

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

 
توجه مهم براي بيمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:

- به محض افزايش ديه توسط قوه قضائيه بيمه گذاران محترم مي توانند براي افزايش سقف تعهدات بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده خود به واحدهاي صدور اين شركت مراجعه نمايد.

نحوه صدور بيمه نامه شخص ثالث

بيمه گذار مي تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه و بيمه نامه سال قبل به يكي از واحدهاي صدور بيمه مراجعه نموده ، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي كارشناس بيمه تكميل نمايد. بيمه گذار مي بايست حق بيمه را به صورت وجه نقد پرداخت و رسيد آن را به بيمه گر ارائه نمايد و پس از آن بيمه گر اقدام به صدور بيمه نامه نموده و بيمه نامه را به بيمه گذار تحويل مي نمايد.

shakhs sales


تعداد بازدید :5828

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

sos komak resan

sos iranassistance iran

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه اس او اس

sos iranassistance

بیمارستانها
bime sos
bime darman takmili sos
بیمه عمر کارافرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه البرز

بيمه درمان تكميلي SOS


بیمه sos bime sos

bimeh karafarin


bime sos

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos بیمه کارآفرین
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه کارآفرین جدول بیمه عمر
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي SOS

bime sos


بیمه عمر کارآفرین

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه عمر کارافرین

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمر پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه sos اس او اس

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime omr

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه درمان گروهی sos

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه دندانپزشکی sos
بیمه تکمیل درمان آسماری