بیمه اس او اس بیمه sos

بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما کارآفرین

airplane insurance


بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما کارآفرین بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما خسارت بدنه هواپیما مسافران و اشخاص ثالث آسیب دیدگی هواپیما وقوع حادثه برای هواپیما bime havapeyma

معرفی بیمه نامه بدنه و مسئولیت هواپیمای شرکت بیمه کارآفرین

در بیمه هواپیما، خسارت های وارد به بدنه هواپیما و مسئولیت قانونی نسبت به مسافران و اشخاص ثالث پوشش داده می شود .

شرایط و تعهدات و خسارات تحت پوشش

خسارت های مورد تعهد بیمه گر در این بخش عبارت است از:

پرداخت وجه یا جایگزین نمودن هواپیما و یا تعمیر آن در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطر های مشمول بیمه .
مفقود یا ربوده شدن هواپیما
چانچه هواپیما در مقابل خطرهای پرواز بیمه شده باشد بیمه گر هزینه های اضطراری معقولی را که بیمه گذار جهت مراقبت های ایمنی اولیه از هواپیما به دنبال خسارت دیدن یا فرود اجباری آن ضرورتا مصرف می نماید پرداخت میکند.

مسئولیت قانونی نسبت به مسافران

بیمه گر وجوهی که بیمه گذار تحت عنوان مسئوولیت قانونی بابت موارد زیر پرداخت کند را جبران نماید:

صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت یا غیر ان ) وارد به مسافران در زمان سوار شدن به هواپیما، در مدتی که داخل هواپیما هستند و هنگام پیاده شدن از هواپیما
از بین رفتن یا خسارت وارد به بار مسافران و وسایل شخصی آنان ناشی از وقوع حادثه برای هواپیما

مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث

در صورت سقوط یا برخورد هواپیما با هر شی که به موجب آن بیمه گذار قانونا مسئول شناخته شود، جبران خسارت (به انضمام هزینه هایی که علیه بیمه گذار توسط محاکم صادر شود ) بابت جراحات بدنی و صدمات وارد به اموال اشخاص ثالث توسط بیمه گر جبران خواهد شد.

airplane insurance


تعداد بازدید :2751

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

sos komak resan

sos iranassistance iran

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه اس او اس

sos iranassistance

بیمارستانها
bime sos
bime darman takmili sos
بیمه عمر کارافرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه البرز

بيمه درمان تكميلي SOS


بیمه sos bime sos

bimeh karafarin


bime sos

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos بیمه کارآفرین
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه کارآفرین جدول بیمه عمر
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي SOS

bime sos


بیمه عمر کارآفرین

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه عمر کارافرین

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمر پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه sos اس او اس

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime omr

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه درمان گروهی sos

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه دندانپزشکی sos
بیمه تکمیل درمان آسماری