بیمه اس او اس بیمه sos

بیمه بدنه و مسئولیت کشتی کارافرین

ship insurance


بیمه بدنه و مسئولیت کشتی کارافرین بیمه بدنه ومسئولیت کشتی جبران خسارت بدنه کشتی خسارت های وارد به شناورها ترکیدن دیگ بخار شکستن شفت کشتی bime kashti

معرفی بیمه نامه بدنه و مسئولیت کشتی شرکت بیمه کارآفرین

در بیمه بدنه و مسئولیت کشتی خسارت های وارد به بدنه شناور ها و مسئولیت مالکان انها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود .

تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه بدنه و مسئولیت کشتی

خطرها و خسارتهای قابل پرداخت در این بیمه شامل موارد زیر است

خطر ها و خسارت های وارد به شناور ها

آتش سوزی و انفجار ،طوفان

به گل نشستن و یا برخورد با صخره

تصادم شناور بیمه شده با شناور های دیگر

برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه

برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی، حوضچه تعمیر و یا تجهیزات و تاسیسات ساحلی

وقوع زمین لرزه

فوران آتشفشان

برخورد صاعقه به کشتی

حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جابه جایی کالا

ترکیدن دیگ بخار

شکستن شفت

زیان همگانی و هزینه های نجات

در مورد شناور های صیادی، علاوه بر خطرها و خسارت های فوق، حوادث ناشی از بارگیری، تخلیه یا جابه جایی ماهی صید شده و همچنین خسارت وارد به وسایل و ادوات صیادی دارای پوشش می باشد .

مسئولیت ناشی از تصادم

در صورت تصادم شناور بیمه شده با شناور یا شی دیگر اعم از شناور و یا ثابت، مسئولیت بیمه گذار در جبران خسارت و پرداخت وجه و یا وجوهی بابت موارد زیر تحت پوشش قرار می گیرد:

تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی و یا شی دیگر

تاخیر یا زمان معقول ناشی از عدم استفاده از کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی و یا شی دیگر

زیان همگانی،هزینه نجات یا هزینه نجات قراردادی کشتی دیگر یا محصولات آن کشتی به شخص یا اشخاص

ship insurance


تعداد بازدید :3255

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

sos komak resan

sos iranassistance iran

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه اس او اس

sos iranassistance

بیمارستانها
bime sos
bime darman takmili sos
بیمه عمر کارافرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه البرز

بيمه درمان تكميلي SOS


بیمه sos bime sos

bimeh karafarin


bime sos

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos بیمه کارآفرین
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه کارآفرین جدول بیمه عمر
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي SOS

bime sos


بیمه عمر کارآفرین

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه عمر کارافرین

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمر پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه sos اس او اس

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime omr

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه درمان گروهی sos

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه دندانپزشکی sos
بیمه تکمیل درمان آسماری