بیمه اس او اس بیمه sos

بیمه اعتباری گروهی شرکت کارآفرین

credit insurance


بیمه اعتباری گروهی شرکت کارآفرین بیمه اعتباری گروهی بیمه اعتباری کارافرین قرارداد فروش اقساطی صدور بیمه نامه اعتباری bime etebari grohi

معرفی بیمه نامه بیمه اعتباری گروهی

مؤسسات و شرکت هایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار می دهند و یا کالا و خدمات را اقساطی می فروشند، با وجود آنکه از مشتریان وثیقه می گیرند، اما باز هم با ریسک وصول نشدن مطالبات خود، یا خسارت ناشی از تأخیر در وصول آن روبرو هستند. برای جبران این خسارت، بیمه های اعتباری این ریسک ها را پوشش می دهند .

شرکت بیمه کارافرین با ارائه بیمه های اعتباری، ریسک عدم وصول یا تأخیر در وصول مطالبات را کاهش می دهد. بیمه کارآفرین همینطور پیگیری برای وصول و بازیافت مطالبات سوخت شده را برعهده می گیرد و موجب کاهش هزینه های حقوقی و قضایی مؤسسات مالی و اعتباردهندگان و فروشندگان کالا و خدمات اقساطی می شود.

به خاطر داشته باشید :

1- در بیمه های اعتباری، اعتباردهنده (که با ریسک عدم وصول مطالبات خود مواجه است) بیمه گذار خواهد بود و با پرداخت حق بیمه، بیمه نامه برای او صادر خواهد شد، نه برای اعتبار گیرنده (که دین برگردن اوست).

2- بیمه نامه اعتباری، برای یک موضوع مشخص اعتباری یا فروش اقساطی و به صورت گروهی صادر می شود؛ بیمه گذار نمی تواند به صورت گزینشی فقط برخی از اعتبارگیرندگان یا مشتریان خود را (که بد حساب تلقی می کند) تحت پوشش قرار دهد؛ طبق ضوابط بیمه اعتباری، کلیه اعتبارگیرندگان، تحت پوشش قرار می گیرند.

3- تعداد اعتبار یا قرارداد فروش اقساطی که تحت پوشش بیمه اعتباری قرار می گیرند نباید از 25 مورد در سال کمتر باشد.

4- بیمه نامه اعتباری جایگزین وثیقه های ملکی یا مالی نمی شود، بلکه اخذ چنین وثیقه هایی یکی از شرایط صدور بیمه نامه اعتباری می باشد.

5- نرخ حق بیمه در این نوع بیمه به عواملی نظیر چگونگی اعتبارسنجی مشتریان توسط بیمه گذار، نوع وثیقه های اخذ شده و مدت بازپرداخت اعتبارات بستگی خواهد داشت.

credit insurance


تعداد بازدید :2768

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

sos komak resan

sos iranassistance iran

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه اس او اس

sos iranassistance

بیمارستانها
bime sos
bime darman takmili sos
بیمه عمر کارافرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه البرز

بيمه درمان تكميلي SOS


بیمه sos bime sos

bimeh karafarin


bime sos

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos بیمه کارآفرین
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه کارآفرین جدول بیمه عمر
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي SOS

bime sos


بیمه عمر کارآفرین

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه عمر کارافرین

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمر پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه sos اس او اس

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime omr

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه درمان گروهی sos

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه دندانپزشکی sos
بیمه تکمیل درمان آسماری