بیمه اس او اس بیمه sos

بیمه پول خدمتی از بیمه کارافرین

money insurance


بیمه پول خدمتی از بیمه کارافرین بیمه پول کارافرین بیمه سرقت سرقت از منازل مسكوني دزدي از بانكها سرقت از واحدهاي تجاري مسکوکات در صندوق

معرفی بیمه نامه پول و بیمه سرقت

وجوه نقد ، اوراق بهادار و مسکوکات موجود در صندوق بانکها ، موسسات و شرکتها در تمام مدت شبانه روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه با شکستن حرز ، آتش سوزی ، انفجار ، سیل ، زلزله ، شورش ، اعتصاب ، اغتشاش ، تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند .

کلیه وجوه در حین نقل و انتقال توسط بیمه گذار، در مقابل خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و سرقت اعم از مسلحانه یا غیر مسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرد .

نگاهی به بیمه سرقت :

هر ساله در سراسر دنيا، وجوه نقد، جواهر آلات و ساير اجناس قيمتي به وسيله دزدان به سرقت مي رود و اين سرقتها مبالغ هنگفتي را دربرمي گيرند عليرغم استفاده از سيستمهاي پيشرفته در كارخانه ها، منازل و واحدهاي تجاري ، دزدان حرفه اي همچنان به كار خود ادامه مي دهند. از آنجمله سارقان منازل مسكوني ، دله دزدان فروشگاهها،كيف زنها، سارقان بانكها و جواهرفروشيها، دزدان انبارهاي كالا، سارقان مسلح و ساير گروههاي فعال در اين زمينه رامي توان نام برد
با توجه به زيان هنگفتي كه اين دزديها براي انسانها به وجود مي آورد براي اولين بار درحدود يك صد سال پيش مؤسسه لويدز لندن اقدام به ارائه بيمه نامه دزدي كرد

به طور كلي پوشش بيمه دزدي و سرقت را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد :

الف- بيمه سرقت از منازل مسكوني
ب- بيمه سرقت از واحدهاي تجاري وصنعتي (مغازه ها، ادارات ، انبارها، كلوپهاي ورزشي و كارخانه ها)
پ- بيمه دزدي از بانكها
در اين نوع بيمه نامه ، > خطر دزدي < و خساراتي كه در اثر دزدي به بيمه گذار وارد مي شود، بيمه مي گردد. معمولابيمه دزدي با ساير بيمه نامه ها تركيب مي شود كه از رايج ترين آنها تركيب با بيمه آتش سوزي است

- موارد تحت پوشش بيمه گر

لازم به توضيح است كه بيمه دزدي ، خسارات وارد در اثر سرقت (فقدان كالا) و يا خسارات وارد در اثر سرقت ، به اشياء مورد بيمه و يا خسارات وارد به محلي را كه اشياء مورد بيمه در آن قرار دارد تحت پوشش قرار مي دهد.
اما در بيمه دزدي خسارات وارد به اموال زماني قابل جبران است كه سرقت با شكستن حرز همراه باشد و سارق ياسارقان به يكي از طرق زير به قصد سرقت وارد محل مورد بيمه شده باشند
- شكستن در يا پنجره و يا سوراخ كردن سقف و ديوار
- ورود به محل مورد بيمه بطور مخفيانه
- ورود به محل مورد بيمه از طريق بالا رفتن از ديوار
- ورود از در مورد بيمه بوسيله كليدهاي ساختگي
- باز كردن در با كليدهاي اصلي مشروط بر اينكه كليدهاي مزبور به صورت غيرقانوني و از راه دزدي در اختياردزدان قرار گرفته باشد
باتوجه به مطالب ذكر شده ، كليه خسارات وارد به اشياء مورد بيمه اعم از سرقت ، بروز خسارت به اشياء و يا خودمورد بيمه ، غارت اموال بيمه اعم از اينكه با اعمال زور و حادثه توأم باشد يا خير، تحت پوشش بيمه اي قرار دارد
در بيمه دزدي منازل مسكوني مي توان وجوه نقد، فلزات قيمتي و اوراق بهادار را نيز با توافق بيمه گر و تا مبلغ معيني بيمه كرد كه معمولا در اين مورد حدود تعهدات بيمه گر محدود است . سرقتهاي مسلحانه از بانكها در زمان حمل وجوه نقد بين شعب و خزانه و يا موجودي صندوقها و پشت گيشه ها هم براساس شرايط خاصي تحت پوشش قرار مي گيرد

خطرات ناشي از تصادف اتومبيل حامل وجوه نقد، سوانح مربوط به هواپيماي حامل وجوه نقد واوراق بهادار، از جمله هواپيما ربايي هم تحت پوشش بيمه اي است . معمولا حق بيمه اين گونه بيمه نامه ها در مورد خزانه ها باتوجه به نوع خزانه و امكانات ايمني و نگهداري آن محاسبه مي شود، حال آنكه وجوه در راه و در جريان حمل و همچنين وجوه موجود در شعبه و گيشه براساس حجم گردش پول در طول سال و با درنظر گرفتن امكانات ايمني محاسبه مي گردد. در سرقت از بانكها، معمولا سرقتهايي كه با شكستن حرز همراه است و يا سرقتهاي مسلحانه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. سرقت توسطكاركنان بيمه گذار (كاركنان بانك ) تحت پوشش نيست . در پوشش دزدي بانكها، باتوجه به نوع فعاليت آنها، اوراق بهادار، مسكوكات طلا و ارزهاي خارجي هم داراي پوشش هستند

- موارد خارج از تعهد بيمه گر (استثنائات )

در انواع بيمه نامه دزدي ، موارد زير مستثني و خارج از تعهد بيمه گراست . مگراينكه با توافق قبلي بيمه گر و بيمه گذار، بعضي از آنها با اضافه نرخ تحت پوشش قرار گيرند
- خسارات وارد به وجوه نقد، ارزهاي خارجي ، تمبر، سفته و انواع اوراق بهادار
- خسارات ناشي از تباني و همدستي دزد با هر يك از كاركنان و مستخدمان بيمه گذار
- خسارات مستقيم ناشي از اشعه يون زا، راديواكتيويته ، تشعشعات و سوخته هاي هسته اي وفضولات اتمي و يا مواد منفجره در محل مورد بيمه
- خسارات ناشي از جنگ داخلي و خارجي ، غارت ، اقدامات خصمانه دشمن خارجي ،شورش ،بلوا، ضبط، قيام و ملي شدن
- عدم النفع ناشي از خسارت
- عدم صداقت و امانت كاركنان بيمه گذار
- اشتباهات دفتري ، حسابداري و كامپيوتري (عمدي يا سهوي )
- خسارات ناشي از حمل پول در وسيله حمل بدون محافظ، جز در مواردي كه اضطراري و معقول باشد

money insurance


تعداد بازدید :3068

ثبت نام نماینده

نمایندگان بیمه ای که دارای کد نمایندگی و دارای مجوز صدور بیمه از شرکت مربوطه است می تواند در این وبگاه ثبت نام نماید.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید


ثبت نام نماینده-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

ثبت نام کاربر

افرادی که مایل به فروش در زمینه بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت هستند می توانند در این وبگاه ثبت نام نموده و با رعایت قوانین سایت اقدام به فروش بیمه نمایند.

لطفاً قبل از ثبت نام شرایط را مطالعه و در صورت موافقت با آن اقدام به ثبت نام نمائید

ثبت نام بازاریاب-بازاریابی بیمه-سرمایه گذاری-سرمایه-سود و سرمایه

بیمه اس او اس

بیمه sos

sos komak resan

sos iranassistance iran

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

بيمه درمان تكميلي SOS

بيمه درمان تكميلي ما

بيمه درمان تكميلي بیمه تعاون

بیمه اس او اس

sos iranassistance

بیمارستانها
bime sos
bime darman takmili sos
بیمه عمر کارافرین
درمانگاههای طرف قرداد اس او اس

بیمه البرز

بيمه درمان تكميلي SOS


بیمه sos bime sos

bimeh karafarin


bime sos

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos بیمه کارآفرین
بیمه اس او اس پاسارگاد
بیمه کارآفرین جدول بیمه عمر
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بيمه درمان تكميلي SOS

bime sos


بیمه عمر کارآفرین

بیمه اس او اس

بیمه sos

بیمه عمر کارافرین

بيمه درمان تكميلي SOS
bime sos

iranassistance

bime omr
بیمه عمر کارآفرین
بیمه sos
بیمه عمر پاسارگاد

بیمه اس او اس پاسارگاد

بیمه پاسارگاد
جدول بیمه عمر

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

bimeh karafarin


bime omr

بیمه عمروسرمایه


بیمه sos

بیمه عمر کارآفرین


بیمه اس او اس پارسیان


بیمه دانا

جدول بیمه عمر


بیمه عمرو سرمایه گذاری تعرفه عضویت در بیمه اس او اس کمک رسان ایران

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه sos اس او اس

sos

بیمه کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

bime omr

bimeh omr karafarin


bime omr asia

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز بیمه کارآفرین
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه درمان تكميلي گروهی کارآفرین

بیمه عمرو سرمایه


بیمه عمر و پس انداز
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث کارآفرین جدول بیمه عمر کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری تعرفه بیمه عمر و زندگی

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه درمان گروهی sos

بیمه درمان تکمیلی sos

بیمه دندانپزشکی sos
بیمه تکمیل درمان آسماری