مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

كلينيك دندانپزشكي ابن سينا

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي ابن سينا

فيزيوتراپي نياوران تهران

فيزيوتراپي نياوران

مركز فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي نياوران تهران

جراحي محدود مادر

جراحي محدود مادر

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی جراحي محدود مادر

سونوگرافي دكتر اماني

سونوگرافي دكتر اماني

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی سونوگرافي دكتر اماني

مركز تشخيص و درمان رشد

مركز تشخيص و درمان

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تشخيص و درمان رشد

بيمارستان سوم شعبان

بيمارستان سوم شعبان

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان سوم شعبان