مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

چشم پزشكي رازي

چشم پزشكي رازي

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی چشم پزشكي رازي

عينك سازي اتكا تبريز

عينك سازي اتكا تبريز

عينك سازي اطلاعات تماس مرکز درمانی عينك سازي اتكا تبريز

دندانپزشكي دكتر رحيم رحيمي

دندانپزشكي دكتر

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی دندانپزشكي دكتر رحيم رحيمي

بيمارستان امام حسين

بيمارستان امام حسين

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان امام حسين

كلينيك دندانپزشكي دكتر مختاري

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي دكتر مختاري

بيمارستان پارس شيراز

بيمارستان پارس شيراز

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان پارس شيراز

مركز تصويربرداري شقايق

مركز تصويربرداري

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تصويربرداري شقايق

كلينيك دندانپزشكي دكتر حديدي

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي دكتر حديدي

پزشكي هسته اي مركزي

پزشكي هسته اي مركزي

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی پزشكي هسته اي مركزي