مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

پزشكي هسته اي بهبد

پزشكي هسته اي بهبد

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی پزشكي هسته اي بهبد

آزمايشگاه ابن سينا

آزمايشگاه ابن سينا

آزمايشگاه اطلاعات تماس مرکز درمانی آزمايشگاه ابن سينا

بيمارستان دنا شيراز

بيمارستان دنا شيراز

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان دنا شيراز

بيمارستان شفا اروميه

بيمارستان شفا اروميه

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان شفا اروميه

مركز تصويربرداري كوروش

مركز تصويربرداري

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تصويربرداري كوروش