مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

بيمارستان نمازي شيراز
نام مرکز درمانی :

بيمارستان نمازي شيراز

نوع مرکز درمانی :

بيمارستان

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : فارس شهر : شيراز

خيابان زند فلكه نمازي تلفن : 0711-6279611-25
نوع خدمات مرکز :
بيمه اس او اس بيمه sos انفرادي بيمه تكميلي انفرادي bime darman كمك رسان ايران بيمه خدمات درماني اس او اس خانواده بيمه sos چيست؟ شرايط اس او اس komak resan كمك رسان komak resan sos بيمه درمان گروهي