مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

درمانگاه شاهد قم
نام مرکز درمانی :

درمانگاه شاهد قم

نوع مرکز درمانی :

درمانگاه

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : قم شهر : قم

قم،خيابان بوعلي. تلفن : تلفن موجود نمي باشد
نوع خدمات مرکز :
بيمه sos