مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

عينك سازي نور
نام مرکز درمانی :

عينك سازي نور

نوع مرکز درمانی :

عينك سازي

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : خوزستان شهر : اهواز

اهواز-خيابان طالقاني-بين مسلم و شريع تلفن : 613221733
نوع خدمات مرکز :
بيمه اس او اس بيمه sos انفرادي بيمه تكميلي انفرادي bime darman كمك رسان ايران بيمه خدمات درماني اس او اس خانواده بيمه sos چيست؟ شرايط اس او اس komak resan كمك رسان komak resan sos بيمه درمان گروهي