مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

فيزيوتراپي رويا
نام مرکز درمانی :

فيزيوتراپي رويا

نوع مرکز درمانی :

فيزيوتراپي

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : تهران شهر : تهران

سعادت آباد ميدان سرو پاك نژاد نبش ك مطهري زيرگذر نيايش ساختمان مدائن واحد 4 تلفن : 22350933
نوع خدمات مرکز :
بيمه اس او اس بيمه sos انفرادي بيمه تكميلي انفرادي bime darman كمك رسان ايران بيمه خدمات درماني اس او اس خانواده بيمه sos چيست؟ شرايط اس او اس komak resan كمك رسان komak resan sos بيمه درمان گروهي