مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS

موسسه خدمات تصويري - تشخيصي دكتر محمد اطهري
نام مرکز درمانی :

موسسه خدمات تصويري - تشخيصي دكتر محمد اطهري

نوع مرکز درمانی :

مركز راديولوژي و تصويربرداري

نشانی مرکز درمانی :

واقع در استان : تهران شهر : تهران

تهران، خيابان مطهري، خيابان فجر، روبروي بيمارستان جم، كوي حجت، پلاك 6 و 8 تلفن : تلفن موجود نمي باشد
نوع خدمات مرکز :
بيمه sos