مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

هتل بيمارستان گاندي

هتل بيمارستان گاندي

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی هتل بيمارستان گاندي

بيمارستان فجر تهران

بيمارستان فجر تهران

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان فجر تهران

پزشكي هسته اي ملت

پزشكي هسته اي ملت

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی پزشكي هسته اي ملت

بيمارستان توس تهران

بيمارستان توس تهران

بيمارستان اطلاعات تماس مرکز درمانی بيمارستان توس تهران

مركز تشخيص و درمان رشد

مركز تشخيص و درمان

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تشخيص و درمان رشد

فيزيوتراپي دكتر نادري

فيزيوتراپي دكتر

مركز فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي دكتر نادري

مركز جراحي چشم بينا

مركز جراحي چشم بينا

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي چشم بينا