مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه sos اس او اس

مراکز درمانی طرف قرارداد با کمک رسان ایران SOS


مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت کمک رسان ایران

بیمارستان رضوی مشهد بیمارستان رضوی در سال 1384 افتتاح شد برای خدمات رسانی به مسلمانان داخل و خارج از کشور در فضایی مدرن و منحصر به فرد.

بیمارستان میلاد تهران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هـزار تختخوابی میلاد به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان محتـرم سازمان تأمیـن اجتماعی, در تیر ماه 80 افتتاح گـردید.

بیمارستان نمازی شیراز بیمارستان نمازی، بیمارستانی است در شهر شیراز واقع در استان فارس. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ خورشیدی، این بیمارستان را بنیان گذاشت

بیمارستان مهر اهواز بیمارستان مهر اهوازاین بیمارستان در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی خصوصی و درمانی است

مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت SOS

بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه اس او اس

مركز جراحي پارك كرمان

مركز جراحي پارك

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي پارك كرمان

كلينيك دندانپزشكي مهر

كلينيك دندانپزشكي

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك دندانپزشكي مهر

فيزيوتراپي پاس تهران

فيزيوتراپي پاس تهران

مركز فيزيوتراپي اطلاعات تماس مرکز درمانی فيزيوتراپي پاس تهران

مركز جراحي محدود رازي

مركز جراحي محدود

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز جراحي محدود رازي

كلينيك مركزي شهر

كلينيك مركزي شهر

مركز جراحي محدود اطلاعات تماس مرکز درمانی كلينيك مركزي شهر

مركز تصويربرداري پارسيان

مركز تصويربرداري

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تصويربرداري پارسيان

دكتر محمد گوهريان

دكتر محمد گوهريان

كلينيك دندانپزشكي اطلاعات تماس مرکز درمانی دكتر محمد گوهريان

مركز تصويربرداري طب آزما

مركز تصويربرداري

مركز راديولوژي و اطلاعات تماس مرکز درمانی مركز تصويربرداري طب آزما